Martinovanje vinogradnikov

?lani društva vinogradnikov in sadjarjev osrednje Slovenske gorice so se tradicionalno zbrali in imenovali kletarja, ki bo vse leto skrbel za vino. Popotnico v Martinove dni pa so pripravile km ...

Preberi več

Spominska plošča Lippitom

Marjan Ribi? in Oto Kruši? sta se že pred ?asom odlo?ila, da pri gradu Turniš?e družini Lippit postavita spominsko ploš?o. Pred približno enim tednom sta obljubo tudi izpolnila. D ...

Preberi več

Svetovni dan varčevanja

31. oktober so za Svetovni dan var?evanja razglasili leta 1924 v Milanu, saj so želeli opozoriti na njegov pomen. Na ptujskih ulicah smo preverili, kakšne so var?evalne navade Ptuj?anov. S ...

Preberi več

Od vrat do vrat

Dosedanji sistem lo?enega zbiranja odpadkov bodo v prihodnosti v Javnih službah Ptuj izboljšali ali nadgradili v tako imenovan sistem Od vrat do vrat. S sedmim novembrom bodo v šestih ul ...

Preberi več

Gasilska vaja ob potresu

Na poziv centra za obveš?anje 112 se je na posebno vajo gašenja, evakuiranja in nudenja prve pomo?i odzvalo devet prostovoljnih gasilskih društev iz ptujskega ob?inskega poveljstv ...

Preberi več
Na vrh