Problematika vrtca Mačice

Vrtec Ma?ice je bil v okviru prednostnih projektov MO Ptuj za obdobje 2012 – 2018 ve?krat omenjen, tudi v pobudah svetnice Fartekove. Reševanje problematike pa kljub naporom ob?ine, ni ta ...

Preberi več

EPK in turizem

Mestna ob?ina Ptuj in Znanstveno raziskovalno središ?e Bistra Ptuj sta pripravila okroglo mizo na temo Evropska prestolnica kulture 2012 v povezavi s turisti?nimi aktivnostmi. Predstavnica Zavo ...

Preberi več

Pokanje s karbidom

Velikono?ni ?as je žal vsako leto tudi ?as pokanja s karbidom, kar pa velikokrat povzro?i nesre?e s hujšimi poškodbami. Na Policijski postaji Ptuj smo preverjali, kakšne so globe ...

Preberi več

Sprejem za Božo Papež

Župan dr. Štefan ?elan je pripravil sprejem za Božo Papež, u?iteljico na OŠ Ljudski vrt in dolgoletno ?lanico Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Ptuj. Za ve?letno strokov ...

Preberi več

Kako smo dobili državo?

Društvo izobražencev Viktorina Ptujskega je pripravilo Viktorinov ve?er, na katerem je bila gostja doktorica Rosvita Pesek. Voditeljica Odmevov se je na predavanju sprehodila skozi obdobje Osam ...

Preberi več
Na vrh