Težave zaradi kvasovke kandide

Vse pogosteje slišimo o kanididi. Gre za neškodljivo kvasovko, ki je prisotna v vsakem ?loveškem organizmu. Težava pa nastane, ko se kandida nekontrolirano razmnoži. Pri ljudeh, ki so sicer zdravi in ...

Preberi več

Na pohodu so viroze

V zimskem ?asu pogosto slišimo, da so na pohodu viroze. Preverjali smo, kaj viroze sploh pomenijo in kako si lahko pomagamo sami. ?eprav velja prepri?anje, da so viroze pogostejše v ?asu milejših zim, ...

Preberi več

Vrhunec sezonske gripe

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje vse od septembra 2014 zaznavajo naraš?anje števila akutnih bolezni. Obolevnost je v primerjavi z sezono 2013/2014 ve?ja, oziroma je bilo ve? pacientov, ki so ...

Preberi več

Lekarne Ptuj v letu 2014

Lekarne Ptuj delujejo na širšem obmo?ju, pri ?emer imajo tri lekarniške enote na Ptuju, ter lekarne v Kidri?evem, Vidmu pri Ptuju, Gorišnici, Destrniku in Majšperku. O tem, kako jih je zaznamovalo let ...

Preberi več
Na vrh