Domov » Novice » Gospodarstvo » 17. skupščina Perutnine Ptuj

17. skupščina Perutnine Ptuj

V upravni stavbi Perutnine Ptuj so na 17. skupščini delničarji v glavni točki z veliko večino, vendar pa samo z 61,5 odstotno, glasovali za predlog uprave, da bi statut spremenili na način, ki bi v obliki odobrenega kapitala omogočil dokapitalizacijo Perutnine Ptuj za nadaljnje razvojne načrte in projekte. Kljub temu, da je za predlog glasovala večina in kljub temu, da je nadzorni svet v začetku julija tak predlog soglasno podprl, pa sklep ni bil sprejet, saj bi za potrditev potrebovali 75 – odstotno soglasje. Delničarji so zahtevali tudi izplačila dividend v višini 20 centov za delnico s strani delničarja Simona Čadeža in 16 centov s stani KAD – a. Večina delničarjev je s 88,6 odstotki sprejeli predlog uprave in nadzornega sveta Perutnine Ptuj, da bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2010 znaša nekaj manj kot 4,5 milijonov evrov, ostane nerazporejen. Na 17 skupščini Perutnine Ptuj pa so delničarji upravi in nadzornemu svetu podelili tudi razrešnico za poslovanje v letu 2010.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 30. avgusta 2011.)

Na vrh