Domov » Novice » Gospodarstvo » 20. redna skupščina Perutnine Ptuj

20. redna skupščina Perutnine Ptuj

20 skupscina Perutnine Ptuj
Delničarji Perutnine Ptuj so se zbrali na 20. redni letni skupščini, kjer so se podrobno seznanili s poslovnim položajem, z rezultati ter drugimi strateškimi dejavniki, ki jih je družba dosegla v preteklem poslovnem letu. Na skupščini so se prisotni seznanili z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2013. Matična družba Perutnina Ptuj d.d. je s poslovanjem ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 147,4 milijona evrov in dobiček iz poslovanja v višini 12,5 milijona evrov ter zaradi slabitev nekaterih naložb, med katerimi prevladujejo naložbe v povezane družbe, bilančno izgubo. Na konsolidiranem nivoju je Perutnina Ptuj tudi povečala prodajo v okviru vseh dejavnostih in zabeležila 273,6 milijona evrov prihodkov, 10,4 milijona evrov dobička iz poslovanja ter 0,8 milijona evrov čistega dobička, kar pomeni stabilno in kontinuirano rast poslovnega sistema. Nadzorni svet Perutnine Ptuj, ki permanentno spremlja poslovanje družbe, je letno poročilo in poslovne rezultate za leto 2013 potrdil soglasno. Nadalje so se delničarji seznanili z ugotovitvami posebne revizije, ki jo je Perutnina Ptuj realizirala po sklepu 19. skupščine v lanskem letu. Revizorji družbe BDO Revizija tudi tokrat v poslovanju ptujske perutnine niso našli nikakršnih elementov oškodovanja, vendar je skupščina s 54 odstotki potrdila modificirani nasprotni predlog Društva MDS o imenovanju posebnega pooblaščenca – odvetniško družbo Šelih & partnerji iz Ljubljane, ki bo še enkrat preveril poslovanje v minulem obdobju in ki jih bodo obravnavali vsi delničarji na izredni skupščini.

(Obajvljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 30. avgusta 2014.)

Na vrh