Domov » Novice » Gospodarstvo » 24. redna letna skupščina Perutnine Ptuj

24. redna letna skupščina Perutnine Ptuj


Na 24. redni letni skupščini Perutnine Ptuj d.d. so delničarji družbe potrdili vse predlagane sklepe. Delničarji družbe so se seznanili z revidiranim letnim poročilom Perutnine Ptuj d.d. in Skupine Perutnina Ptuj za leto 2016. Bilančni dobiček za poslovno leto 2016 v višini 6.7 miljiona evrov ostane v celoti nerazporejen. Sklep so potrdili z 94-odstotno večino. Skupščina je soglasno podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016. Zaradi prenehanja mandatov članom nadzornega sveta družbe so izvolili nove in to so Evgeny Zverev, Helena Ploj Lajovic in Polona Marinko. Po končani skupščini Perutnine Ptuj je predsednik uprave Tibor Šimonka povedal, da je skupina v letu 2016 krepila položaj vodilnega ponudnika živil iz perutninskega mesa v regiji jugovzhodne Evrope in kljub izpostavljenosti številnim tržnim nihanjem na prioritetnih trgih ustvarila bistveno boljši poslovni rezultat kot leto poprej. Uspešnejše poslovanje gre pripisati predvsem učinkom povečane prodaje izdelkov z višjo dodano vrednostjo na tujih trgih, prodajnih rezultatom na novih trgih ter učinkom optimizacije poslovanja.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 6. septembra 2017.)

Na vrh