Domov » Novice » Gospodarstvo » 3. izredna seja MS MO Ptuj v znamenju košarke

3. izredna seja MS MO Ptuj v znamenju košarke

Svetnice in svetniki so se sestali na 3. izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj. Prva točka o predlogih sklepov za 17. redno skupščino Komunalnega podjetja Ptuj je bila umaknjena z dnevnega reda, saj je skupščina preložena na 5. oktober. Ustavilo se je tudi pri točki energetsko učinkovite prenove javne razsvetljave, čeprav so svetniki na koncu predlagani sklep potrdili, o podrobnostih pa so včeraj glasovali še na korespondenčni seji. Najdlje so se svetnice in svetniki ustavili pri osnutku Odloka o sofinanciranju Evropskega košarkaškega prvenstva 2013. Čeprav so soglasno sprejeli, da se k projektu pristopi, se jim porajajo vprašanja, ali bodo uspeli ujeti časovnice. Župan je dejal, da so večino vprašanj vendarle že odgovorili na aprilski seji, da pa zadeva stoji zaradi zamikov s strani države. Še danes namreč ni znano, katera od sodelujočih občin bo financirana in v kaki višini, so pa z MŠŠ prejšnji teden prejeli poziv, kaj vse morajo občine poslati, da se bo lahko opravila delitev. Ker vse to še ni znano, je težko napovedati, kako se bo projekt odvijal. Že na aprilski seji so se svetniki spraševali o istih dilemah kot tokrat. Kaj je z zavarovanjem kotizacije, kdo bo partner v projektu, kdo bo objekt gradil, ga kasneje vzdrževal, čemu vse bo namenjen, ipd. Celoten projekt je ocenjen na okrog 16 MIO evrov, izgradnja športne dvorane naj bi po ocenah projektanta znašala 6 MIO evrov. Tudi o tem, kdo bo ta zasebnik, v tem trenutku še ni možno govoriti, saj bo ta izbran na javnem razpisu. Je pa zanimanje tako domačih poslovnih subjektov, kot tudi tujih, že sedaj veliko. Na očitke, da imajo svetniki premalo informacij, župan odgovarja, da bodo seznanjeni z vsem, kar morajo pri tako velikem projektu vedeti, da se lahko odgovorno odločijo, ne more pa napovedati nečesa, česar še ta hip ne vemo.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 1. septembra 2011)

Na vrh