Domov » Novice » Gospodarstvo » 50 let vzpostavitve 220 kV povezave med Slovenijo in Hrvaško!

50 let vzpostavitve 220 kV povezave med Slovenijo in Hrvaško!

220-kv
Obdobje 50. in 60. let 20. stoletja je bilo obdobje intenzivne industrializacije, naraš?anja potreb po elektri?ni energiji in s tem potreb po pove?anih zmogljivostih za prenos elektri?ne energije. Zato so pionirji takratnega jugoslovanskega elektroenergetskega sistema, med katerimi so pomembno vlogo igrali tudi slovenski strokovnjaki, za?eli na?rtovati prenos elektri?ne energije z višjimi napetostmi. V 60. letih prejšnjega stoletja so tako za?eli graditi 220 kV omrežje, ki je predstavljalo hrbtenico prenosnega sistema takratne Jugoslavije. 50 let vzpostavitve 220 kV povezave med Slovenijo in Hrvaško je bilo na Ptujskem gradu in sre?anje je potekalo v prijateljskem duhu, saj si obe družbi želita dolgoro?no dobro sodelovanje pri vseh projektih, ki so bili v korist Sloveniji in Hrvaški in tudi v projektih skupnega evropskega interesa.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 21. oktobra 2016.)

Na vrh