Domov » Novice » Gospodarstvo » Elektro Maribor distribuiral manj električne energije

Elektro Maribor distribuiral manj električne energije

Elektro Maribor

Na podro?ju Obmo?ne enote Ptuj Elektra Maribor je bilo lani distribuirane za 1,6 % manj elektri?ne energije, skupna obra?unska mo? pa je bila za 0,5 % višja kot v letu 2013. V sistem naprednega merjenja je vklju?enih že 58 % merilnih mest na tem obmo?ju. Elektro Maribor Obmo?na enota Ptuj pokriva 22 ob?in na skoraj 800 kvadratnih kilometrih velikem podro?ju in z elektri?no energijo oskrbuje 36.206 odjemalcev. V letu 2014 so v podjetju izvedli na celotnem našem obmo?ju kar nekaj ve?jih investicij v višini 2.666.000 evrov. V letu 2015 na?rtujejo izvesti investicije v višini okrog 2,7 milijona evrov.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 6. marca 2015.)

Na vrh