Domov » Novice » Gospodarstvo » Identifikacija vseh posod za odpadke

Identifikacija vseh posod za odpadke

Bioloski odpadki - cip
Javne službe Ptuj v prihodnosti na?rtujejo identifikacijo vseh posod za odpadke. Gre za investicijo, ki bo v prvi vrsti prinesla ve?ji nadzor nad rabo posod, v za?etku bodo v projekt vklju?ene posode za biološke odpadke. Ugotovljeno je namre? bilo, da nekatera gospodinjstva koristijo biološke posode, ki so neprijavljene, skupne zbrane koli?ine pa se nato zara?unavajo vsem gospodinjstvom. Za kontrolo bodo na posode namestiti tako šifro kot mikro ?ip. Podjetje bo s tem pridobilo konkretnejši nadzor in seznam vseh posod na terenu, gospodinjstva, ki pa so do sedaj brezpla?no, na ?rno koristila odvoz odpadkov, pa bodo odslej za to morala pla?evati. Podatki iz ?ipa bodo ob pobiranju odpadkov z vozila poslani v center, kjer bodo podatki o naro?niku posode in zbranih koli?inah ter vrsti odpadkov avtomatsko vneseni v ra?unalniški sistem, na podlagi tega pa bo kasneje gospodinjstvu izdan tudi mese?ni ra?un. Gre za dolgotrajen in finan?no zahteven proces. Projekt so za?eli na Turniš?ah.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. maja 2017.)

Na vrh