Domov » Novice » Gospodarstvo » Javne službe Ptuj se bodo selile na novo lokacijo

Javne službe Ptuj se bodo selile na novo lokacijo


Javne službe Ptuj so v januarju po soglasni dovolitvi mestnega sveta najele kredit, s katerim bodo gradili nove prostore. Namre? prostorska stiska je bila že nekaj let najve?ja težava podjetja, saj so njihove enote na ve? lokacijah, kar predstavlja težavo predvsem pri logistiki, prav tako pa za prostore pla?ujejo najemnino. Zato so prepri?ani, da bodo s tem, ko bodo enote združili na enem mestu bolje opravljali storitve, ob tem pa tudi nekaj prihranili. Da pa lahko izvedejo nakup, pa je podjetje najelo posojilo v višini 200.000 EUR, katerim bodo dodali še 70.000 EUR lastnih sredstev. Takoj po vpisu v zemljiško knjigo in pridobitvi gradbenega dovoljenja, bo stekla gradnja, ki bo razdeljena fazno. Nova lokacija, kjer bo ?ez nekaj ?asa združeno podjetje Javne službe Ptuj, se nahaja ob Q Centru, za Betonarno Kuhar.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 31. januarja 2018.)

Na vrh