Domov » Novice » Gospodarstvo » JSP in Snaga podpisali pismo o nameri

JSP in Snaga podpisali pismo o nameri

smeti
V preteklem tednu sta direktor Javnih služb Ptuj d.o.o., mag. Alen Hodnik in direktor Snage d.o.o. Cvetko Žalik podpisala pismo namere sodelovanja na podro?ju izvajanja gospodarskih javnih služb obdelave dolo?enih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Kot je zapisano v pismu o nameri, je ideja, da bi z dodatnimi investicijami lahko Javne službe Ptuj na Centru za ravnanje z odpadki Gajke na Ptuju prevzemale v predelavo in odlaganje bistveno ve?je koli?ine težke frakcije predelane iz mešanih komunalnih odpadkov, zlasti v primeru, ?e bi Snaga v prihodnje zagotavljala termi?no predelavo lahke frakcije predelane iz mešanih komunalnih odpadkov. Sodelovanje med Javnimi službami Ptuj in Snago bo v bodo?e potekalo na na?in izmenjave lahke in težke frakcije predelane iz mešanih komunalnih odpadkov, in sicer bodo JSP svoje letne koli?ine lahke frakcije predelane iz mešanih komunalnih odpadkov izmenjale z letnimi koli?inami težke frakcije predelane iz mešanih komunalnih odpadkov Snage. Z omenjenim zgoraj, zapisanim in podpisanim v pismu o namerni se bo pove?al masni tok v CERO Gajke , kar je bil tudi cilj in obveza Javnih služb Ptuj, ko je govora o nadgradnji Centra. Na Mestni ob?ini Ptuj je sedaj poteza, da se nadgradnja Centra tudi izvede.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 11. novembra 2016.)

Na vrh