Domov » Novice » Gospodarstvo » Največje ptujsko javno podjetje Javne službe Ptuj je tudi v letu 2017 poslovalo uspešno

Največje ptujsko javno podjetje Javne službe Ptuj je tudi v letu 2017 poslovalo uspešno

Javne službe Ptuj so ob koncu leta 2017 zaposlovale 135 ljudi, ki so opravljali dela v najrazli?nejših enotah tega podjetja, že v za?etku leta 2018 so zaposlili 9 novih sodelavcev v enoti Cero Gajke. Leto 2017 ocenjujejo kot zelo uspešno, saj so izvedli številne projekte in na ptujskem pokopališ?u so pri?eli z gradnjo žarnega zidu, katerega bodo dokon?ali v letu 2018. V tem letu se bo nadaljevala nadgradnja Centra za ravnanje z odpadki Gajke. Stalna rast podjetja Javne službe Ptuj v preteklih letih je prepri?ala tudi vse dvomljivce ob njegovi ustanovitvi, vodilo pa ostaja v ?im ve?ji meri s storitvami izboljšati kvaliteto življenja ob?anov.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 19. januar 2018.)

Na vrh