Domov » Novice » Gospodarstvo » NAMENU SO PREDALI KOLESARSKO POVEZAVO MED ANDOVCI IN BUDINCI

NAMENU SO PREDALI KOLESARSKO POVEZAVO MED ANDOVCI IN BUDINCI

ZRS Bistra Ptuj je projektni partner projekta Guide2Visit, ki se izvaja v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija‐Madžarska 2014-2020 in je sofinanciran s strani EU v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Pomemban projektna aktivnost je bila tudi izgradnja kolesarske povezave med obema državama.

Izgrajen odsek kolesarske steze poteka preko notranjosti Andovcev, nakar zapusti naseljeni del in se nadaljuje vse do slovenske meje. Na slovesnosti ob predaji so slavnostni govorniki bili Zsolt V. Németh, ministrski poverjenik, odgovoren za nadzor posebnih nacionalnih vrednot, poslanec 3. volilnega okrožja Železne županije v madžarskem parlamentu, dr. Péter Balázsy, direktor Urada samouprave Železne županije, vodilnega partnerja projekta, in Norbert Vizi, vodja projektne pisarne Nacionalne družbe za razvoj infrastrukture.

Urad samouprave Železne županije je projekt z naslovom Guide2Visit prijavila leta 2016 v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014–2020. V razpisu je kot partner v izgradnji kolesarske povezave sodelovala Nacionalna družba za razvoj infrastrukture (NIF Zrt.).

Investicija je bila potrebna, ker je bilo cestišče, ki poteka v notranjosti Andovcev in je bilo delno gramoznate strukture, delno pa prekrito z asfaltnim makadamom, že v zelo slabem stanju, cesta pa se je izven naselja nadaljevala kot kolovozna pot med gozdovi vse do slovenske meje.

Dela so se pričela aprila 2018. Izvedba je potekala po časovnem načrtu, v skladu s pogodbo pa so se zaključila v 12-mesečnem obdobju. Novozgrajeno, 1,29 km dolgo kolesarsko povezavo uporabljajo že od junija 2019.

Novozgrajena cesta z oznako 74189 je bila zgrajena z upoštevanjem horizontalne in vertikalne linije obstoječe občinske ceste, obstoječi objekti pa so ostali v svoji prvotni obliki. Investicija je segala tudi na območja Narodnega parka Őrség in NATURA 2000.

Z investicijo je bila uresničena primerna cestna povezava obmejnega območja za tukajšnje prebivalstvo, za turistične ponudnike in za turiste, ki obiščejo pokrajino. Cilj investicije je bil tudi, da se z vzpostavitvijo celovitega sistema za usmerjanje obiskovalcev v turistično ponudbo slovensko-madžarskega obmejnega območja vključijo tudi ta območja ter da bi podprli združevanje razpršenih znamenitosti v enotno atrakcijo in razvoj le-tega v enoten in kompleksen turistični produkt.

Zsolt V. Németh, ministrski poverjenik, odgovoren za nadzor posebnih nacionalnih vrednot, poslanec 3. volilnega okrožja Železne županije v madžarskem parlamentu, je v svojem pozdravnem nagovoru poudaril, da se nova kolesarska povezava nahaja v dveh tesno povezanih mikroregijah. S projektom se bo uresničila tudi sonaravna predstavitev lokalnih turističnih atrakcij. Cilj razvojne politike območja je ohranjanje vrednot, s pomočjo katerih se lahko razvija turizem, s tem se pa  viša raven kvalitete življenja lokalnega prebivalstva. 

Dr. Péter Balázsy, direktor Urada samouprave Železne županije, vodilnega partnerja projekta je izpostavil, da je poglavitni cilj obmejnih projektov, da bi povezala ljudi, ki živijo na obeh straneh meje ter da pripomore k nadaljnjemu oživljanju turizma, ki pa služi razvoju regije.

Norbert Vizi, vodja projektne pisarne Nacionalne družbe za razvoj infrastrukture je poročal o opravljenih delih. Na odseku, kjer je bila izvedena investicija, je širina cestišča 7 metrov, medtem ko se širina vozišča giblje med 3,5 in 6 metrov. V nasipe cestišča je bilo vgrajenih 1061 m3 gramoza in drugega materiala, uporabljeno pa je bilo 608 m3 asfalta. Prekrivanje jarkov je bilo izvedeno na površini 1284 m2.

Investicija je bila izvedena v programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, v okviru projekta Guide2Visit (SIHU101), ki ga je prijavil Urad samouprave Železne županije, s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj in podporo madžarske države.

Po naročilu Ministrstva za inovacije in tehnologijo je investicijo naročila Nacionalna družba za razvoj infrastrukture, razvojni projekt v vrednosti 284.825.215 forintov pa je uresničilo podjetje VértesAszfalt Kft-Meliorációs és Rekultivációs Kft.

Na vrh