Domov » Novice » Gospodarstvo » Nepravilnosti na položnicah Čistega mesta Ptuj

Nepravilnosti na položnicah Čistega mesta Ptuj

Poloznice Cistega mesta Ptuj
Gorazd Ladinek je že pred leti odkril nepravilnosti na položnicah podjetja ?isto mesto Ptuj za naložbo v gradnjo centra za ravnanje z odpadki. To podjetje je namre? zara?unavalo na položnicah dve lo?eni postavki in sicer najprej postavko za odlaganje odpadkov, nato pa še postavko za CERO Gajke. Gre za nepravilno strukturo cene, ki je bila lo?eno navedena na položnicah med letom 2005 in aprilom leta 2014. Po tej ugotovitvi Gorazd Ladinek ni ve? želel pla?evati nepravilno obra?unane naložbe v Gajke, ampak je pla?eval le del upravi?enih zadev. Na drugi strani pa so bili in so v podjetju ?isto mesto Ptuj prepri?ani, da nepravilnosti ni bilo in da do dvojnega zara?unavanja ni prišlo. Zaradi tega je prišlo do sodnega postopka najprej na ptujskem Okrajnem sodiš?u, nato pa še na Višjem sodiš?u v Mariboru, ki je v obeh primerih potrdilo sodbo, da je podjetje ?isto mesto Ptuj kar nekaj let nepravilno obra?unavalo naložbo v gradnjo centra za ravnanje z odpadki. V uradni izjavi so iz podjetja ?isto mesto Ptuj sporo?ili, da je bil strošek ravnanja z odpadki, kot strošek s tem povezane javne infrastrukture vselej upravi?eno zara?unan. Njihovih pojasnilom se pridružuje tudi Mestna ob?ina Ptuj, saj je slednji ?isto mesto Ptuj vsa zbrana sredstva iz naslova stroška javne infrastrukture, konkretno naslova »Investicija CERO Gajke« nakazovalo v prora?unski sklad CERO Gajke, odprtega pri Mestni ob?ini Ptuj. Župan Mestne ob?ine Ptuj, Miran Sen?ar pa je ob tem dodal:”Sredstva, ki so za omenjeno obdobje prispela v naš prora?unski sklad v višini nekaj manj kot 20 milijonov evrov, so bila strogo namenska sredstva, ki so se lahko porabila izklju?no za investicijo CERO Gajke in izvajanje odškodninske pogodbe. Namenska poraba prora?unskega sklada se je vsako leto potrdila s sprejetjem prora?una Mestne ob?ine Ptuj.«

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 9. aprila 2015.)

Na vrh