Domov » Novice » Gospodarstvo » Novi termini odvažanja smeti

Novi termini odvažanja smeti

Sistem ravnanja z odpadki temelji na ločenem zbiranju, ki se prične na izvoru, nadaljuje v zbiralnicah ločenih frakcij, ter se zaključi v centru za ravnanje z odpadki v Cero Gajkah. Na Čistem mestu, ki zbira in odvaža komunalne odpadke iz 17 občin Spodnjega Podravja so zaradi optimalizacije z 3. oktobrom naredili novi terminski plan odvoza. Točen spored odvoza odpadkov si lahko ogledate na spletni stani podjetja Čisto mesto, hkrati pa je bil točen ali podroben razpored odvoza objavljen tudi na zadnji položnici. V povezani s posameznim odvozom odpadkov velja tudi opozorijo, da bodo s sedmim novembrom v centru za ravnanje z odpadki v Cero Gajkah prešli na zimski delavni čas.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 15. oktobra 2011.)

Na vrh