Domov » Novice » Gospodarstvo » Ponovno maratonska seja mestnega sveta

Ponovno maratonska seja mestnega sveta

V ponedeljek so sedmič redno zasedali ptujski svetniki. Razprava se je od kar 25 točk dnevnega reda najbolj razgrela pri sprejemanju osnutka odloka o komunalnem prispevku in osnutku statuta mestne občine. Presenetljivo pa so svetniki brez razprave sprejeli sklep o prenehanju zavoda Lokalne turistične organizacije.

Svetniki so tako brez pomislekov pooblastili župana, da vloži pri pristojnem sodišču predlog za začetek likvidacijskega postopka zavoda. Svetniki so sicer že na prejšnji seji sprejeli spremembo ustanovitvnega odloka zavoda LTO, s katero so izvzeli dejavnosti in storitve javnega interesa, ki so v javnem interesu, pa tudi dodeljene nepremičnine so bile s tem vrnjene v last občini. Ker omenjena sprememba še ni bila objavljena, v tokratnem predlogu sklepa ni bila upoštevana. Kot je zapisano v dopolnitvi obrazložitve k sklepu, bo tako na sprejem odloka o prenehanju veljavnosti ustanovitvenega odloka potrebno počakati do sklepa sodišča. Tu je še zapisano, navajamo: "Hkrati obstaja možnost, da bo na podlagi manjših sprememb oziroma dopolnitev obstoječega odloka ustanovljen drug zavod ali druga pravna oseba za potrebe razvoja in promocije turizma na Ptuju ter oblikovanja celovite turistične ponudbe Mestne občine Ptuj seveda pod pogojem, da bo prišlo do ustreznega konsenza vseh pristojnih institucij in bo to narekoval javni interes."

Največ časa so svetniki namenili vprašanju vpeljevanja komunalnega prispevka, saj ptujska občina spada med 25 odstotkov občin v Sloveniji, ki odloka o tem prispevku še ni sprejela.

Ptujski župan, dr. Štefan čelan, je povedal: "V tem osnutku odloka je več možnosti. Ena od njih je torej ta, da bodo plačniki te infrastrukture vsi tisti, ki bodo na novo začeli graditi in bo na tej parceli zgrajeno vse, torej cesta, kanalizacija, vodovod, elektrika, optika itd. In se bo torej preko tega komunalnega prispevka del sredstev povrnil nazaj v proračun. Drugi del plačevanja je seveda povezan s t.i. rekonstrukcijami, na primer, če bo nekdo imel parcelo, na parceli objekt, na tej parceli bo imel določene kapacitete komunalne infrastrukture, recimo kanalizacijski vod širine 200 milimetrov, ki bi ga sedaj rad, zaradi svoje takšne ali drugačne potrebe povečal na 400 milimetrov. Takrat bo seveda to razliko v novem komunalnem priključku potrebno spet plačati preko tega komunalnega prispevka. Pri tem pa je potrebno opozoriti, da se smejo izključno vračati tista sredstva, ki so vložena iz občinskega proračuna. Vsa tista sredstva, ki so bila pridobljena iz dotacij, tako evropskih, državnih ali zasebnih, se seveda v ta komunalni prispevek ne računajo. Zato bodo seveda primeri izračuna drugačni, v odvisnosti od obsega že doseženih investicij in tudi gostote poseljenosti itd. V odloku pa so seveda predvidene vse možnosti, da se bo mestni svet sprotno odločal o tem, na kakšen način bo obračunaval to komunalno takso."

 

Pri sprejemanju osnutka novega statuta občine so se svetniki največ časa zadržali pri vprašanju števila članov svetov četrti. Komisija za statut in poslovnik je na tem mestu pripravila variantni predlog besedila, v katerem naj bi po prvi različici do 5000 prebivalcev zastopalo 7 članov, nad 5000 pa 9 članov sveta. Druga različica predvideva 5 članov za do 2000 prebivalcev, 7 članov za med 2000 in 5000 ter 9 članov, ki bi zastopali nad 5000 prebivalcev četrti. Odbor za splošne zadeve je predlagal varianto 2, ostali odbori se o tem niso opredelili. Po zakonu je namreč potrebno izvoliti vsakega svetnika na približno enako število prebivalcev, kar dosedaj ni bilo upoštevano, saj je bilo uveljavljeno pravilo enakomerne zastopanosti glede na naselja. Svetniki bodo o vprašanju primerne razdelitve mest še razpravljali.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika 25. 5. 2007)

Na vrh