Domov » Novice » Gospodarstvo » Kdaj bo končno ustanovljen Pokrajinski muzej Ptujč

Kdaj bo končno ustanovljen Pokrajinski muzej Ptujč

Po več kot treh letih zapletov so svetniki na majski seji mestnega sveta vendarle sprejeli osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj. žogica je zdaj na strani občin z Ormoškega, ki se morajo odločiti ali bodo soustanoviteljice muzeja.

Mestni svet je prvi osnutek odloka obravnaval že na novemberski seji leta 2003, ko naj bi bila poleg Ptuja soustanoviteljica še občina Ormož. Vendar pa številnim razgovorom in usklajevanjen navkljub, tudi na ravni ministrstva za kulturo, niso našli skupne točke, predvsem pri vprašanju financiranja zavoda.

Aleš Arih, direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj, pravi: "Moram povedati, da vrsta projektov čaka. Vlada RS že pripravlja odločbo, s katero bo končno ptujski muzej pooblastila, da bo upravljal z njenim premoženjem. čaka vrsta projektov, v katerih muzej ne more sodelovati, ker nima tega dokumenta, in zato je res skrajni skrajni čas, da se zgodi to."

Predstavniki občine so na aprilskem sestanku z novim ormoškim županom menda imeli več sreče, saj so v osnuteku odloka sedaj kot soustanoviteljice poleg Ptuja zapisane še občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Na majski seji mestnega sveta so bila mnenja za in proti takojšnjemu sprejetju osnutka deljena. Tudi s strani matičnega odbora je bila dana pobuda, da bi odlok ostal v fazi osnutka. Nekateri svetniki so bili namreč mnnja, da je potrebna velika mera potrpežljivosti in da je s sprejetjem potrebno počakati do končnega dogovora med soustanoviteljicami.

Rajko Fajt, svetnik SDS: "Jaz verjamem, da bodo ocenili, da je zadevo primerno podpreti. Da se bodo pojavili kot soustanovitelji. Seveda pa nisem za to, da bi nekomu nekaj vsiljevali. Torej, predstaviti prednosti, to ja, da pa bi nekomu vsiljevali in diktirali tempo, proti temu sem pa bil."

Albin Pišek, predstavnik Desusa, je nasprotno mnenja, da bi bilo potrebno zaradi težav, ki jih ima zaradi še vedno nesprejetega odloka muzej, določiti rok za dogovor. Tudi Lidija Majnik, predstavnica LDS, je v razpravi odločno podprla sprejetje osnutka. V preteklosti je, pravi, sicer prihajalo do razhajanj in so bile tudi težnje po ustanovitvi lastnega ormoškega muzeja. S sprejetjem osnutka pa naj bi zdaj dali signal ostalim, da interes s strani Ptuja za sodelovanje je,

Lidija Majnika, svetnica LDS: "In da ostale občine tudi pohitijo s svojimi odločitvami. Glede na to, da v novonastalih občinah na območju občine Ormož najbrž do delitvene bilance še nekaj časa ne bo prišlo in da se znajo pojaviti kake težave in problemi, sem predlagala, da ostane akt sprejet kot sonutek in da seveda s predlogom čakamo. Da nebi katera od občin mislila, da kakorkoli izsiljujemo rešitve in sprejetja sklepov na njihovi strani."

Od sprejetja odloka naj bi bila odvisna tudi usoda grajske restavracije. Šele takrat naj bi namreč po zagotovilih ministrstva prišlo do razpisa za najemnika, ki so ga v muzeju napovedovali že za april. Do novega odloka pa bi moralo po mnenju direktorja muzeja priti zelo hitro, saj naj bi bil rok za odprtje restavracije maj 2008.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 1. junija 2007)

Na vrh