Domov » Novice » Gospodarstvo » Med Gerečjo vasjo in Kungoto poteka izkopavanje rimskega vodovoda

Med Gerečjo vasjo in Kungoto poteka izkopavanje rimskega vodovoda

Do izkopa vodovoda, ki ga izvaja ptujska izpostava Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, je prišlo zaradi poteka terase bodoče avtoceste Slivnica-Draženci. Na predzadnjem najdišču na območju Spodnjega Podravja pred gradjo avtoceste je izkop vodovoda bil predviden, presenetila pa je njegova dolžina, ki znaša 165 metrov. Arheologinja Marija Lupšina Tušek je povedala, da je vodovod žal dobre tri četrtine ohranjen le v ruševinah. Pri izgradnji srednjeveških vasi so očitno namreč porabili tukajšnjo kamenje in je tako vodovod služil kot najbližji kamnolom. Kljub temu pa gre za zelo zanimivo gradnjo, ki jo imamo le redkokdaj priložnost videti. Tuškova zato vabi na ogled vse, ki bi jih najdbišče utegnilo zanimati, še posebej zato, ker bo po prihodu graditeljev avtoceste konstrukcija padla.

Na vrh