Domov » Novice » Gospodarstvo » 100 let Magistrata

100 let Magistrata

V sklopu praznovanja občinskega praznika, so v Mestni hiši odprli tudi zanimivo razstavo ob 100 – letnici Magistrata. Ob tej priložnosti so izdali tudi poseben katalog. V uredniškem odboru so sodelovale Milena Turk, Tanja Ostrman Renault in Iva Ferlinc, besedila zanj pa so prispevali dr. Štefan čelan, Marija Hernja Masten, Milan Ostrman in dr. Božidar Koželj.

Razstava je nastajala kar nekaj mesecev, kar kaže na to, da je bil projekt njene postavitve zahteven. Iva Ferlinc, umetnostna zgodovinarka, MO Ptuj: "Dogovarjati smo se začeli konec januarja, takrat smo oblikovali tudi skupino oziroma team za pripravo razstave. S strani Zgodovinskega arhiva smo za sodelovanje pridobili priznano strokovnjakinjo Marijo Hernjo Masten. Zbrali smo veliko fotografskega materiala, razglednic in številno drugo dokumentacijo".

Ptujska mestna uprava je sprva imela svoje uradne prostore v rotovžu, na današnjem Slovenskem trgu 6. Zamisel o gradnji novega Magistrata se je porodila tedanjemu županu Josefu Ornigu, daljnjega leta 1906. Marija Hernja Masten, Zgodovinski arhiv Ptuj: "Ob tem je nastalo mnogo težav, ki vedno spremljajo tako pomembno in veliko odločitev, ko se mestna oblast seli iz enega dela mesta v drugega. Potem se namreč tudi srčika političnega in kulturnega utripa prenese drugam. V mestnem svetu so zato potekale o selitvi zelo živahne debate".

Razpisali so velik nagradni natečaj, na katerega se je prijavilo kar 67 arhitektov. Nagradili so jih pet, zmagal pa je idejni načrt Maxa barona Ferstla. Gradnja je bila končana prej kot v dveh letih. Kljub najetju kredita, je denarja ob koncu zmanjkalo, a zahteva arhitekta Ferstla je bila, da mora biti stavba zgrajena kvalitetno, tako, da ji bo zagotovljen 100 – letni obstoj, kar se je dejansko tudi zgodilo. Uradno so v njej začeli poslovati natanko 15. decembra 1907, župan Ornig pa je ob tej priložnosti za 70 mestnih revežev namenil 550 tedanjih kron. Kot zanimivost naj povemo, da je tedanja mestna hiša imela tudi najemnike. V pritličju je imel svoj lokal veletrgovec z železnino, tu je bila tudi trafika in mestna hranilnica. Mestni uprava je imela na voljo celotno prvo nadstropje, v drugem pa so bila stanovanja. V okvir prireditev ob 100 – letnici izgradnje Magistrata se je aktivno vključilo tudi domače Filatelistično društvo, ki je razstavi dodalo še svoje zbirke, izdali pa so tudi priložnostno znamko in spominsko pisemsko ovojnico.

(Objavljeno v Ptujski kroniki )

Na vrh