Domov » Novice » Gospodarstvo » Obnova fasade na Dominikanskem samostanu

Obnova fasade na Dominikanskem samostanu

Dominikanski samostan, katerega prvič omenjajo že v 12. stoletju, je lansko leto doživel obnovo fasade na zahodni strani objekta, že dober mesec pa potekajo tudi dela na severni strani objekta. če bo gradbincem vreme naklonjeno, se bo samostan v svoji novi podobi lahko pokazal že v letošnjem letu.

Obnova fasade in ostrešja sicer poteka že nekaj let, do konca leta naj bi predvidoma dokončali četrto fazo, ki pa še ni zadnja. Viktor Gojkovič, akademski kipar in restavrator: "Samo pročelje je bilo obnovljeno v predlanskem in lanskem letu. Severna stran je nekoliko zahtevnejša, saj se je gradila v obdobju romanike, gotike in baroka."

Obnova fasade poteka počasi, saj gre za kompleksen in strokovno zelo zahteven poseg. Stroka si hkrati prizadeva, da bi postali vidni vsi njeni značilni elementi, ki izvirajo iz različnih umetnostnih obdobij. Pri odpiranju stene so so namreč pokazali kvalitetni srednjeveški gradbeni elementi, kot so gradbene strukture romanske stene z ostanki prvotnega ometa, faze gotskih nadzidav iz 15. stoletja, baročna nadzidava, prizidava baročnega prezbiterija in zakristija. Posebej jih je presenetilo tudi odkritje dveh gotskih oken, od katerih je eno povsem ohranjeno. Aleš Arih, direktor PMP Ptuj: "Obnovo fasade financirata Mestna občina Ptuj in Ministrstvo za kulturo iz programa kulturnega tolarja, obe instituciji si delita enak sofinancerski delež, to je 50%."

Po končani obnovi fasade se bodo v muzeju lotili priprave dokumentacije za notranjo ureditev arheoloških zbirk, za katera se vsa leta do zdaj ni našlo ne ustrezne volje in ne denarja, čeprav ima Ptuj zelo bogato arheološko dediščino.

(Objavljeno v Ptujski kroniki, 17.8.2007)

Na vrh