Domov » Novice » Gospodarstvo » V soboto na Ptuju že četrti Sejem prostega časa

V soboto na Ptuju že četrti Sejem prostega časa

Vsako leto poteka na Ptuju na prvo septembrsko soboto trgovanje s prostim ?asom na t.i. sejmu prostega ?asa, ki ga organizira Center interesnih dejavnosti. Gre za sejem, na katerem ni mogo?e ni?esar kupiti, lahko pa se dobi marsikaj drugega, recimo ideja o tem, kako v novem šolskem letu zanimivo, kvalitetno in aktivno preživeti svoj prosti ?as. Sejem je tako namenjen otrokom in mladim in jim je tudi letos na 17-ih stojnicah ponujal predstavitve razli?nih organizacij, v katere se lahko v?lanijo v novem šolskem letu.Predstavljene so tako bile plesne, žonglerske, plezalne, borilne, košarkarske in številne druge dejavnosti. Nekatere organizacije pa so sejem popestrile tudi z zaninimivi to?kami. S svojo stojnico se je predstavljal tudi organizator sejma Center interesnih dejavnosti, v katerega novo šolsko leot prinaša številne novosti na podro?ju neformalnega izobraževanja, informiranja, pa tudi odpiralnega ?asa. Cidova in druge stojnice so bile  kar dobro obiskane, saj si je marsikdo priskrbel tiskano gradivo, prisluhnil predstavitvam organizacij in si ogledal njihove nastope.

Objavljeno v oddaji Ptusjka kronika (4. 9. 2007) 

 

Na vrh