Domov » Novice » Gospodarstvo » Podjetje čisto mesto vzpodbuja Ptujčane k ločevanju odpadkov

Podjetje čisto mesto vzpodbuja Ptujčane k ločevanju odpadkov

Podjetje čisto mesto Ptuj je za odvoz odpadkov zadolženo v MO Ptuj in še šesnajstih drugih občinah Spodnjega Podravja. "Delamo po občinskih odlokih, ki so jih sprejele vse občine in v skladu s tem imamo tudi programe 14 dnevnega odvoza. Zraven tega pa imamo tudi ločeno zbiranje odpadkov preko ekoloških otokov (zbirnih mest) in sicer smo eni od redkih v Sloveniji, ki zbiramo 4 frakcije, vsi ostali zbirajo 3 ali še manj. Enkrat na leto imamo kosovne odpadke in nevarne gospodinjske odpadke prav tako enkrat na leto. Ostanek odpadkov se odvaža na 14 dni, potem zbiramo ločeno zbrane frakcije preko ekoloških otokov, po odloku bi moral biti na 300 prebivalcev en ekološki otok, mi pa imamo ekološki otok na 200 prebivalcev. če pa je kakšna potreba po večjih količinah še damo dodatno zbirno mesto. Po podjetjih in drugih ustanovah pa se dogovarjamo po potrebi glede na število zaposlenih oziroma glede na število ljudi, ki se gibljejo v temobmočju.
Povprečen Slovenec napravi okrog 420 kilogramov odpadkov na leto. Glede na ta podatek je izračunan volumen posode, se pravi da bi približno 80 litersko posodo posameznik moral napolniti v mescu dni. Pri nas imamo celo posode z večjim volumnom. Glede na količino odpadkov je število posod popolnoma dovolj, vendar na čistem mestu še zdaleč nismo zadovoljni z ločevanjem odpadkov. Ločevanje sicer vzpodbujamo na različne načine preko kakšnih akcij, medijev… Vendar še nismo prišli do tistih rezultatov, kot bi si jih vsi skupaj želeli. Na Ptuju imamo okrog 300 ekoloških otokov. Ostali ekološki otoki pa so razdeljeni po posameznih občinah v okolici Ptuja. Ekološki otoki se praznijo na 14 dni (steklo), ostalo pa vsak teden," je povedal Andrija Koter, direktor podjetja čisto mesto Ptuj.
Pomembno je, da v posodo, ki jo imajo občani doma, gredo samo ostanki odpadkov. Vsi ločeno zbrani odpadki bi morali iti na ekološki otok. V primeru, da se nabere več ostankov smeti, kot je predvideno, pa jih lahko kadarkoli odpeljete na zbirni center čistega mesta.  

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 7.9.2007)

Na vrh