Domov » Novice » Gospodarstvo » 1. seja varnostnega sosveta

1. seja varnostnega sosveta

Na seji, ki je bila 27. marca v prostorih MO Ptuj so Mestna občina Ptuj, ptujsko Komunalno podjetje in čisto mesto Ptuj ptujski policijski postaji predali računalniško opremo, vredno okrog 3340 evrov. Nova računalniška oprema je namenjena policistom na terenu, za sprotno pisanje zapisnikov, poročil in drugih pisnih izdelkov.

Predstavniki policijske postaje ptuj so predstavili delo policistov v letu 2006. Zabeležili so več prijavljenih kriminalnih dejanj kot v letu poprej. Na področju javnega reda in miru je bil najbolj odmeven primer opite in domnevno zlorabljene mladoletnice v gostinskem lokalu na Ptuju. Obravnavali so najmanj nedovoljenih prehodov državne meje v zadnjih petih letih kot tudi kršitev na področju prebivanja in zaposlovanja tujcev. Poslabšale so se prometno varnostne razmere, na delo policistov pa je vplivalo tudi spreminjanje zakonodaje.

Na Mestni občini so zadovoljni z delom varnostnega sosveta v preteklem letu. člani sosveta se bodo še vnaprej zavzemali za povezanost različnih služb, ki lahko preventivno in kurativno prispevajo k večji varnosti v našem okolju.

Na vrh