Domov » Novice » Gospodarstvo » Novinarska konferenca Javnih služb Ptuj

Novinarska konferenca Javnih služb Ptuj

Novinarska - JS Ptuj
Javne službe Ptuj so dosegle v zadnjih letih glavnino zastavljenih ciljev in so uspele zagnati ve?ino planiranih dejavnosti gospodarskih javnih služb, pa tudi nekaterih drugih dejavnosti javnega zna?aja. Obseg dela in prihodki so v porastu ter kažejo pozitivne kazalce. Poseben poudarek na novinarski konferenci je bil usmerjen k vprašanjem o delovanju odlagališ?a za odpadke CERO Gajke po letu 2016, ko se bodo uveljavljajo novi standardi. Podjetje bo v primeru dolgoro?no podeljene koncesije pripravljeno za investicije v samo odlagališ?e vzeti tudi posojilo. Ob tem glavnem projektu so predstavili tudi nekaj ostalih, ki jih bodo prioritetno izvajali v letu 2016. Javne službe Ptuj so bile po indeksu rasti portala gvin.com uvrš?ene na tretje mesto med 100 najhitreje rasto?ih podjetij v dravsko-pomurski regiji. Ta statisti?ni podatek pomeni, da se je podjetje z leti razvijalo in je v prvi vrsti namenjeno, da na razli?nih podro?jih s svojimi storitvami pomagajo prebivalcem Mestne ob?ine Ptuj.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 28. oktobra 2015.)

Na vrh