Domov » Novice » Gospodarstvo » Novosti podjetja Teleing

Novosti podjetja Teleing

Teleing novosti
V Sloveniji je bil izveden prehod na digitalno oddajanje televizijskih programov že v letu 2010. V kabelskih omrežjih vse od takrat Teleing še vedno zagotavlja tudi omejeno število analognih programov. Ker pa v frekven?nem pasu, ki ga zaseda en analogni program, lahko prenašajo do osem digitalnih televizijskih programov se število analognih programov zmanjšuje z pove?evanjem števila digitalnih programov, ki prinašajo za naro?nike številne prednosti. V digitalnih shemah podjetja Teleing so pove?ali število televizijskih programov. Dodali so nove filmske in športne programe in kar 12 digitalnih televizijskih programov v visoki lo?ljivosti. Za spremljanje televizijskega programa bo v prihodnje potrebna pametna kartica Teleing. Ta se vstavi direktno v zunanji digitalni sprejemnik za starejše televizorje ali v CA modul za novejše televizorje. S 1. julijem so dvignili prenosno hitrost širokopasovnega dostopa do interneta na kabelskem omrežju v vseh paketih. Teleingove novosti se dotikajo prakti?no vseh naro?nikov v omrežju KKS Ptuj in prinašajo pozitivne spremembe v ve?jem številu televizijskih programov in hitrejšem prenosu podatkov na svetovnem spletu. Vse dodatne informacije o novostih lahko na Ptuju dobite na Info to?ki na Slovenskem trgu 1 ali na Teleingovi spletni strani.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 26. avgusta 2015.)

Na vrh