Domov » Novice » Gospodarstvo » O aktualnih in pomembnih temah na gospodarskem srečanju

O aktualnih in pomembnih temah na gospodarskem srečanju

gospodarski posvet

MO Ptuj, ZRS Bistra Ptuj, Obmo?na obrtno-podjetniška zbornica Ptuj, Manager klub Ptuj in Štajerska gospodarska zbornica bodo v tem letu pripravili ve? sre?anj, na katerih bodo osvetlili pomembne in aktualne teme. Podjetniki, gospodarstveniki, obrtniki, župani in drugi predstavniki ob?in Sp. Podravja so se prejšnji teden v Narodnem domu Ptuj sestali na 1. sre?anju v letošnjem letu. Kot je podžupan MO Ptuj ve?krat poudaril je osnovni namen tovrstnih sre?anj, da se o gospodarskih temah vsi deležniki za?nejo konkretno pogovarjati. Ugotavlja namre?, da je veliko težav v lokalni skupnosti v prvi vrsti komunikacijske narave. Na prvem od štirih sre?anj so želeli spregovoriti o treh aktualnih tematikah, OPN MO Ptuj, to?kah e-VEM, najpomembnejša pa je bila predstavitev nove finan?ne perspektive ter možnosti ?rpanja sredstev za gospodarstvo in podjetništvo. Zbranim so predstavili tudi na?ine, kako so lahko posamezne institucije podporno okolje pri ?rpanju sredstev in kakšno pomo? lahko nudijo pri na?rtovanju novega razvoja.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 5. februarja 2016.)

Na vrh