Domov » Novice » Gospodarstvo » Perutnina Ptuj uspešno poslovala v letu 2014

Perutnina Ptuj uspešno poslovala v letu 2014

Perutnina Ptuj v letu 2014
V širši regiji oziroma v državah, kjer Perutnina Ptuj ustvarja najve? prihodkov je v letu 2014 prodaja življenjskih potrebš?in nazadovala za 2,5 do 4,5 odstotka. Kljub temu je najve?ji pripravljalec perutninskih živil utrdil svoj poslovni položaj in je ustvarila pomemben obseg dobi?ka iz poslovanja. Tako je Skupina Perutnina Ptuj v preteklem letu ustvarila za skoraj 257 milijonov evrov prihodkov od prodaje, mati?na družba pa dobrih 144 milijonov evrov. To ji je omogo?ilo 8,3 milijona evrov doseženega EBITDA in skoraj 10-odstotno EBITDA maržo. Na ravni Skupine Perutnina Ptuj pa je bilo ustvarjenega za 26,3 milijona EBITDA, medtem ko je EBITDA marža presegla deset odstotkov. Tako je Skupina Perutnina Ptuj ustvarila tudi pomemben obseg dobi?ka iz poslovanja, ki se je za preteklo poslovno leto ustavil pri številki 14,3 milijona evrov. V enakem ?asu pa je delniška družba Perutnina Ptuj ustvarila nekaj nad 8,3 milijona evrov dobi?ka iz poslovanja. S takšnim odrazom teko?ega poslovanja Skupine, v kateri je zaposlenih nekaj ve? kot 3600 sodelavcev, Perutnina Ptuj vstopa še v proces revidiranja, ki ga bo v naslednjem obdobju opravila na skupš?ini potrjena neodvisna revizijska družba. Ob tem je potrebno poudariti tudi, da je Perutnina Ptuj je s konzorcijem bank kreditodajalk sklenila dolgoro?ni sporazum do leta 2020. To pomeni, da je družba oziroma celotna Skupina v novo poslovno obdobje stopila z izpolnjemimi pogoji za nadaljnji razvoj in utrjevanje tako na trgih, kjer ima vzpostavljene vertikalno organizirane reprodukcijske verige, kakor tudi na trgih, kjer se uveljavlja s prodajnimi aktivnostmi perutninskega mesa in živil na njegovi osnovi.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 18. marca 2015.)

Na vrh