Domov » Novice » Gospodarstvo » Podaljšan rok za prijavo Najpodjetniška ideja 2017

Podaljšan rok za prijavo Najpodjetniška ideja 2017

Manager klub Ptuj razpis za Najpodjetniško idejo objavi vsaki dve leti. Namen razpisa je spodbujati kreativnost in ustvarjalnost, tako med podjetniki, kot tudi med mladimi, slednje so prvi vklju?ili v razpis že leta 2013. Z razpisom iš?ejo pogumne, raziskovalno usmerjene in inovativne posameznike, ekipe in podjetja, ki so s svojo idejo v zadnjih letih že uspeli, bodisi na doma?em, bodisi na tujem trgu ter imajo potencial za prodor na globalni trg. Želja je podpreti ideje, ki bodo v prihodnosti prinesle nove zaposlitve, podjetniško razmišljanje in dolgoro?en uspeh. Idejam z najve?jim potencialom bo klub pomagal, jih strokovno podprl ter povezal z investitorji in potencialnimi partnerji, mladim, dijakom in študentom, pa bodo nudili tudi mentorstvo. Ker so podaljšali rok za prijavo, imate še ?as, da do 15. decembra 2017 oddate svojo izvirno idejo in prepri?ate komisijo, da ste pogumni, inovativni, raziskovalno usmerjeni.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 8. novembra 2017.)

Na vrh