Domov » Novice » Gospodarstvo » Podražitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Podražitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode


Na zadnji seji Mestnega sveta MO Ptuj je prišlo do podražitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Mestni občini Ptuj.

Da je težava celotne Slovenije odkar je Madžarska prenehala prevzemati komunalno blato, ravno odlaganje oz. sežig tega odpadka je znano. Na Ptuju se je zaradi novih okoliščin posledično zvišala tudi cena.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 5. februarja 2020.)

Na vrh