Domov » Novice » Gospodarstvo » Poslovanje in donacija Elektra Maribor

Poslovanje in donacija Elektra Maribor

Elektro Maribor - donacija
Na novinarski konferenci je Elektro Maribor predstavili trende porabe in investicije na podro?ju Obmo?ne enote Ptuj. Na tem podro?ju je bilo lani distribuirane za 3 % ve? elektri?ne energije, skupna obra?unska mo? pa je bila za 1,2 % višja kot v letu 2014. V letu 2015 na?rtujejo na podro?ju obmo?ne enote investicije v višini 3,1 mio EUR. Elektro Maribor nadaljuje zelo intenzivno investicijsko dejavnost, usmerjeno predvsem v izgradnjo bolj robustnega in pametnega elektro distribucijskega omrežja. Prav tako pa družba nadaljuje z novim ciklom že tradicionalne pomo?i humanitarnim organizacijam, ki delujejo na oskrbnem obmo?ju družbe. Predsednik uprave Elektra Maribor, magister Boris Sovi? in vodja Elektro Maribor, Obmo?ne enote Ptuj, Franc Šmigoc, sta Rde?emu križu Ptuj in Dekanijskemu Karitasu Ptuj – Zavr? predala dve donaciji v vrednosti po 1.500 eurov. To donacijo so izvedli drugo leto zapored in s temi finan?nimi sredstvi so pomagali dvema humanitarnima organizacijama, ki delujeta na širšem ptujskem obmo?ju, na katerem ima družba skupno okrog 36 600 odjemalcev elektri?ne energije.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 27. aprila 2016.)

Na vrh