Domov » Novice » Gospodarstvo » Poslovanje in načrti Teleinga

Poslovanje in načrti Teleinga

Teleing 2017
Podjetje Teleing deluje že enaindvajset let in trenutno zaposluje 42 delavcev. V letu 2016 so zabeležili približno 5 odstotno rast prihodkov, kar je posledica tega, da se ?edalje ve? njihovih naro?nikov ob osnovnih televizijskih storitvah odlo?a tudi za širokopasovne internetne storitve. V podjetju sledijo strategiji DIGITALNA SLOVENIJA 2020. Gre za strategijo razvoja informacijske družbe do leta 2020 in Na?rt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020. V za?etku leta 2017 bodo postopoma vklju?evali televizijsko storitev tvZDAJ. Teleing je v lokalnem okolju postal prepoznavna blagovna znamka in ve? informacij o njihovih storitvah lahko dobite v poslovni enoti na Ptuju na Slovenskem trgu 1 in v Ljutomeru na Glavnem trgu 9 ali na spletni strani www.teleing.com.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 20. januarja 2017.)

Na vrh