Domov » Novice » Gospodarstvo » Pregled kurilne sezone

Pregled kurilne sezone

Ogrevanje - energetika
Sredi poletja se v ptujskih Javnih službah že pripravljajo na novo kurilno sezono. Distribucijsko omrežje sistema daljinskega ogrevanja v Mestni ob?ini Ptuj obsega cca 7,50 km² površine. Skupna dolžina primarnih in sekundarnih vodov znaša 5.990 m. Skupno število toplotnih postaj v sistemu daljinskega ogrevanja je 46. Enota Javnih služb Ptuj Energetika, ki skrbi za nemoteno ogrevanje, pa je s pripravami na sezono pri?ela takoj po zaklju?ku prejšnje. Po koncu sezone so naredili tudi analizo za 12 mese?nem obdobju leta 2015, v katerem je bilo prodano za 11% ve? toplotne energije, kot v enakem obdobju 2014. Ve?jo prodajo toplotne energije lahko pripišemo nižji povpre?ni zunanji temperaturi. Ob teh pozitivnih kazalnikih za podjetje, pa so v Javnih službah Ptuj opozorili, da so proizvodne naprave v energetskih objektih leto izgradnje 1988 do 1998 in so potrebne obnove, ?eprav zaradi rednega vzdrževanja naprave še funkcionirajo, so energetsko požrešne. Kljub letnim planom investicij Mestne ob?ine Ptuj, pa do sanacije proizvodnih naprav še ni prišlo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. avgusta 2016.)

Na vrh