Domov » Novice » Gospodarstvo » Premakni porabo

Premakni porabo


V Grand hotelu Primus na Ptuju so na novinarski konferenci glavni deležniki podrobno predstavili projekt Premakni porabo. Pri njem bosta Eles in Elektro Marribor uporabnikom z naprednimi tehnologijami omogo?ala preprost in u?inkovit nadzor nad porabo elektri?ne energije. Pridruženi v projekt bodo lahko z aktivnim upravljanjem porabe elektri?ne energije prihranili pri stroških elektri?ne energije. Možnost sodelovanja je omogo?ena vsem gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem, ki so priklopljeni na razdelilno transformacijsko postajo Breg
v ob?ini Starše, v ptujski ?etrtni skupnosti Breg – Turniš?e, Cirkulanah, Vidmu, Podlehniku, Žetalah, Hajdini, Majšperku, Makolah in Kidri?evem. Prijave v projekt so mogo?e do 25. oktobra 2017 na LEI na Prešernovi ulici ali ptujski izpostavi Elektra Maribor. Ve? informacij pa lahko dobite tudi na brezpla?ni telefonski številki 05 99 78 002.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 18. oktobra 2017.)

Na vrh