Domov » Novice » Gospodarstvo » Ptujski redarji tudi v Ormožu

Ptujski redarji tudi v Ormožu

Medobčinsko redarstvo, ki ima sedež na Ptuju skrbi za javno varnost in javni red na območju občin Spodnjega Podravja in je zato pristojno nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih, varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščine in vzdrževati javni red in mir. Po avgustu bodo redarji ob 16-ih dosedanjih občinah delovali še v treh novih in sicer v Ormožu, Središču ob Dravi in Sv. Tomažu. Skladno z določbami Zakona o varstvu javnega reda in miru lahko občinski redar odloča tudi o kršitvah iz tega področja, svoje delo pa v tem primeru opravljajo skupaj s policisti. Pri opravljanju tovrstnih nalog po besedah Roberta Brkiča, vodje medobčinskega redarstva, največkrat naletijo na uživanje alkoholnih pijač in prekrške povezane s tem.

Na vrh