Domov » Novice » Gospodarstvo » Razvojne smeri gospodarstva v Sp. Podravju

Razvojne smeri gospodarstva v Sp. Podravju

sooblikovanje gospodarstva

V Dominikanskem samostanu so podjetniki, gospodarstveniki, župani, predstavniki ob?in, MO Ptuj, ZRS Bistra Ptuj, Manager klub Ptuj, Štajerska gospodarska zbornica, Obmo?na obrtna zbornica Ptuj ter zainteresirana javnost spregovorili o sooblikovanju razvojnih smeri gospodarstva v Spodnjem Podravju. Organizatorji so razpravo o aktivnem sooblikovanju razvojne smeri gospodarstva v Spodnjem Podravju pripravili z namenom, da se zbere ?im ve? predlogov, kako to smer oblikovati. V preteklem obdobju je bila opravljena analiza stanja, ki kaže na pove?anje števila podjetij v našem okolju, a je žal opazen padec na prihodkovni strani. Na Štajerski gospodarski zbornici vidijo najve?jo priložnost v povezovanju, V MKP Ptuj prav tako, z željo, da bi bili podjetniki ve?krat bolj slišani, saj so tisti, ki soustvarjajo rast. V dvourni razpravi so bili podani številni predlogi in kar nekaj jih je naletelo na širše odobravanje. Energijo bo treba usmeriti v povezovanje, v iskanje novih proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo. Rek skupaj smo mo?nejši je še kako na mestu, zdaj se je treba le še usmeriti udejanjanju mnenj in predlogov, ki jih je razprava prinesla.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 26. junija 2015.)

Na vrh