Domov » Novice » Gospodarstvo » Skupina Perutnina Ptuj uspešna v prvih devetih mesecih leta 2016

Skupina Perutnina Ptuj uspešna v prvih devetih mesecih leta 2016

novinarska-pp-2016
Predsednik uprave Perutnine Ptuj Tibor Šimonka je po realiziranem prevzemu podjetja s strani SIJ-a v za?etku leta s svojo ekipo deloval v zadnjih mesecih na razli?nih podro?jih in je na novinarski konferenci predstavil številne pozitivne kazalnike podjetja. Skupina Perutnina Ptuj je v prvih devetih mesecih ustvarila 185,4 milijona evrov prihodkov in ?isti poslovni izid 9,2 milijona evrov. Dodatna pozitivna statistika se kaže tudi skozi pove?an izvoz in zaposlovanje, ki se je pove?alo za šest odstotkov. Finan?no prestrukturiranje Perutnine Ptuj in rezultati v prvih devetih mesecih letošnjega leta predstavljajo ustrezne temelje za konkuren?nost in uspešen razvoj Skupine v prihodnjih letih.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 25. novembra 2016.)

Na vrh