Domov » Novice » Gospodarstvo » Skupščina Komunalnega podjetja Ptuj

Skupščina Komunalnega podjetja Ptuj

Skupscina Komunalnega podjetja Ptuj
Na 22. redni seji skupš?ine Komunalnega podjetja Ptuj so bile na dnevnem redu štiri to?ke. Prisotni so soglasno potrdili predlog uprave in nadzornega sveta o uporabi bilan?nega dobi?ka za leto 2014, ki je znašal na dan 31. december 2014 nekaj ve? kot 416 tiso? evrov. 100 000 tiso? evrov bo namenjeno za delni?arje, ki bodo prejeli 0,59 evra bruto na delnico, medtem ko ostanek od dobi?ka v vrednosti 316 tiso? evrov ostaja v podjetju. Za pooblaš?eno revizijsko družbo za leto 2015 so na skupš?ini Komunalnega podjetja Ptuj imenovali revizijsko hišo Revidicom revizijska družba iz Maribora.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 10. julija 2015.)

Na vrh