Domov » Novice » Gospodarstvo » Teleing gradi optično omrežje na Ptuju

Teleing gradi optično omrežje na Ptuju

Teleingov opticni internet
Podjetje Teleing se je ob prevzemu omrežja KKS Ptuj obvezalo, da bo v dolo?enem ?asu v Mestni ob?ini Ptuj zgradilo novo opti?no omrežje. V letošnjem letu v podjetju gradijo dolo?ene dele opti?nega omrežja in s temi aktivnostmi bodo nadaljevali tudi v prihodnjih letih. Potrebe po širokopasovni širini interneta se namre? pove?ujejo iz dneva v dan in zato so v podjetju Teleing s 1. julijem v svojih naro?niških paketih bistveno pove?ali prenosne hitrosti. Vse dodatne informacije o Teleingovih novostih na podro?ju interneta, televizije ali telefonije lahko na Ptuju dobite na Info to?ki na Slovenskem trgu 1 ali njihovi spletni strani.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 16. oktobra 2015.)

Na vrh