Domov » Novice » Gospodarstvo » Zbornik Obrt na Ptujskem

Zbornik Obrt na Ptujskem

 

zbornik OOZ Ptuj

Marca leta 2011 je Območno obrtna-podjetniška zbornica Ptuj (OOZ Ptuj) praznovala 40-letnico organiziranega delovanja. Da bi predstavili njeno vlogo in pomen obrti na Ptujskem nekoč in danes, so takrat postavili razstavo obrti in pred kratkim izdali zbornik Obrt na Ptujskem, ki so ga 16. oktobra predstavili v Miheličevi galeriji. »Na Ptujskem je obrt vse od starodavne rimske Poetovione imela pomembno vlogo, ki jo nosi še danes. Ptuj je bil zaradi obrti in trgovine že v času Rimljanov in pozneje v srednjem veku pomembno trgovsko, gospodarsko in upravno središče,« je v uvodni besedi zbornika zapisala njegova urednica Barbara Štumberger. Zbornik je plod sistematičnega raziskovanja in predstavitve obrti na Ptujskem skozi zgodovinska obdobja od dobe Rimske Poetovione do današnjih dni. Za strokovno pomoč pri raziskovanju ptujske obrtniške preteklosti se je OOZ Ptuj naslonila na Zgodovinski arhiv Ptuj. Pri nastajanju zbornika je sodelovalo 11 avtorjev, Marjana Tomanič Jevremov, Marija Hernja Masten, Dejan Zadravec, Nina Goznik, Renata Čeh, Katja Zupanič, Irena Mavrič Žižek, Nataša Majerič Kekec, Branko Oblak in Boris Repič. Zbornik, ki je izšel v nakladi 500 izvodov, obsega 208 strani in je simbolično oblikovan – v njem se prepletata modra in rdeča barva, ki sta zastopani v logotipu OOZ Ptuj, platnica pa daje videz usnja, saj je bila usnjarska tradicija na Ptujskem zelo močna.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 19. oktobra 2013)

 

Na vrh