Domov » Novice » Izobraževanje » Dijaki razpravljali o človeku in mejah

Dijaki razpravljali o človeku in mejah

Konec decembra so se na Gimnaziji Ptuj odvijali projektni dnevi, ki so jih naslovili ?lovek in meje, zato so se posvetili ?loveku, sebi, odnosom in vrednotam. Na uvodni prireditvi so se dijaki sprehodili skozi razvoj ?lovekove zavesti od stvarjenja do danes ter se poglobili v to, kje so meje ?lovekove zavesti vse od daljne preteklosti do danes. Projektni dnevi so za dijake odli?na priložnost, da preko predavanj, delavnic poglobljeno razmislijo o pomembnih temah, na povsem druga?en na?in kot je to morda v u?nem na?rtu. Glavno sporo?ilo tokratnih projektnih dni je bilo v tem, da tako dijaki kot zaposleni za?utijo, kako zelo pomemben je živ odnos, kako pomembno je videti tudi vse tisto, kar z o?mi ni možno zaznati. Vsi dogodki so bila priložnost, da se kot posamezniki ustavimo, zamislimo nad svojim po?etjem in da najdemo tisto lu?, ki nas bo vodila na naših nadaljnjih poteh. Na teh, kjer velikokrat pozabljamo kaj so tiste prave vrednote.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. januarja 2018.)

Na vrh