Domov » Novice » Izobraževanje » Prvi šolski dan na Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka

Prvi šolski dan na Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka


V novi telovadnici Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka je bilo ?utiti na prvi šolski dan rahlo vznemirjenje med u?enci, starši, u?itelji in obiskovalci. Ve?ina u?encev je že komaj ?akala novo šolsko leto, katero so pri?eli s pou?no igrici. Na šoli imajo skupno sto u?encev in med njimi šest, ki so vstopili v prvi razred. Vsi skupaj so na prvi šolski dan so ob igrici uživali vsi otroci s posebnimi potrebami, pred katerimi je leto novih izzivov, spoznanj in tudi pridobivanja znanj v skladu s prilagojenim u?nim programom.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 6. septembra 2017.)

Na vrh