Domov » Novice » Izobraževanje » Župan sprejel naj dijake

Župan sprejel naj dijake

Župan MO Ptuj je pretekli teden sprejel naj dijake zaklju?nih letnikov srednješolskega in poklicnega izobraževanja v šolskem letu 2016/2017. Izbor so v skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj in nagrad osnovnošolcem, športnikom osnovnih šol, u?encem glasbenih šol, dijakom in študentom Mestne ob?ine Ptuj opravili ravnatelj Gimnazije Ptuj in Kolegij ravnateljev Šolskega centra Ptuj. Župan je sprejel dijake, ki se niso izkazali le z u?nim uspehom, temve? so to vsestranski posamezniki, ki so želi uspehe na najrazli?nejših podro?jih. Nanje so v MO Ptuj ve? kot ponosni in je prav, da zanje izve širša javnost. Nagrade so prejeli Primož Golob in Patrik Lampret iz Strojne šole Ptuj, Matic Rašl iz Elektro in ra?unalniške šole Ptuj, Živa Bombek iz Biotehniške šole Ptuj in Lucija Sevšek iz Gimnazije Ptuj. Naj dijaki se zavedajo, da so si s trudom in uspehi tlakovali dobro podlago za naprej. Kot sta nas v skladbi Neishe med vrhove odpeljala Nuša Bezjak in Mihael Pe?ek imajo tudi naj dijaki odprte vse poti, da sežejo tja, kjer se vrhovi dotikajo neba. Zavzeto, vedoželjno in optimisti?no.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 21. julija 2017.)

Na vrh