Več prometnih nesreč

Varnostne razmere v MO Ptuj so stabilne in ugodne, žal pa se je pove?alo število prometnih nesre?. Nekaj manj je prometnih nesre? z lahkimi telesnimi poškodbami, kar pa ne vpliva na celo ...

Preberi več

Aprilska seja ptujskega SPVCP

Na zadnji seji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne ob?ine Ptuj so ?lani sprejeli Na?rt varnosti cestnega prometa za leti 2012/2013, seznanjeni pa so bili z raznimi akcijami, ki so s ...

Preberi več

Jadro Ranca 2012

Brodarsko društvo Ranca Ptuj je na umetnem jezeru reke Drave izvedlo tridnevno tradicionalno tekmovanje Jadro Ranca 2012. Skupno sedeminštirideset kadetov in mladincev je opravilo ...

Preberi več

Previdno pri kurjenju kresov!

Približuje se 1. maj, praznik dela. Razne prireditve bodo popestrila kresovanja, a je ob tem treba opozoriti na nevarnost požarov v naravnem okolju. Kurjenje kresov je v ?asu velike požarne ogroženost ...

Preberi več
Na vrh