Domov » Novice » Načrt varnosti cestnega prometa

Načrt varnosti cestnega prometa

Na zadnji seji lanskega leta so ?lani SPVCP MO Ptuj ocenili delo v letu 2017 in izvajanje Na?rta varnosti cestnega prometa MO Ptuj za leti 2017-2018. Realizacijo nalog je SPVCP MO Ptuj preverjal sprotno, po tromese?jih, ve?ino nalog pa so uspeli realizirati. Tudi v medob?inskem redarstvu so svoje naloge izvajali v skladu z Na?rtom varnosti cestnega prometa MO Ptuj. Ker je na?rt varnosti sprejet za dvoletno obdobje, zato bodo z nalogami, ki so jih opravljali v lanskem letu, nadaljevali tudi v letošnjem. Stanje varnosti za leto 2017 je bilo v MO Ptuj zadovoljivo, še posebej glede na stanje v Republiki Sloveniji – v prometnih nesre?ah je namre? umrlo preko 100 oseb.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 10. januarja 2018.)

Na vrh