Domov » Novice » PoTUJ trajnostno

PoTUJ trajnostno

razstava potuj trajnostno

Na petih lokacijah v starem mestnem jedru je na ogled razstava, ki je nastala v sklopu promocijskih aktivnosti v okviru izdelave celostne prometne strategije MO Ptuj. Otvoritveni dogodek razstave so poimenovali PoTUJ trajnostno, po simboli?ni otvoritvi pa so pred mestno hišo sledile prometno obarvane aktivnosti. Izdelava celostne prometne strategije je v zaklju?ni fazi, njen uspeh pa ne bo odvisen le od ob?ine, temve? od deležnikov širšega okolja. Da se tudi prometna vzgoja in osveš?anje za?neta že pri najmlajših, se še kako zavedajo v ptujskem SPV-ju, kjer jih veseli, da so se pripravljavci CPS povezali tako z družbo Butan plin in projektom Varno na kolesu kot tudi z vrtci in šolami, ki so ustvarjale v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. V okviru priprave CPS je ZRS Bistra Ptuj skrbelo za razli?ne oblike informiranja javnosti, ki lahko tvorno participira le, ?e ima dovolj informacij o nekem projektu. Kako trajnostno mobilnost vidijo otroci, si lahko ogledate v izložbenih oknih v starem mestnem jedru. Morda vas bodo s svojimi izdelki nagovorili, da spremenite svoj pogled in tudi sami prispevate z zmanjšanju prometa in emisij CO2, hkrati pa poskrbite za svoje boljše po?utje.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. maja 2017.)

Na vrh