Domov » Novice » Prometna preventiva v letu 2015

Prometna preventiva v letu 2015

spvcp

SPVCP MO Ptuj se je v decembru sestal na zadnji, sve?ani seji minulega leta. ?lani so podali oceno dela in sodelovanja z zunanjimi sodelavci, slednjim pa so se za delo na podro?ju prometne preventive in vzgoje tudi zahvalili. V SPVCP MO Ptuj so spremljali realizacijo programa varnosti v MO Ptuj za leti 2014-2015. Z veseljem ugotavljajo, da so razen na podro?ju cestne infrastrukture, realizirali vse naloge, izobraževanje srednješolcev pa so prestavili v zimske mesece letošnjega leta. Dva projekta s podro?ja cestne infrastrukture, ki sta zagotovo zaznamovala minulo leto, sta podhod in pa parkiriš?e na Zadružnem trgu. Na podro?ju izobraževanja, ki pri njihovem delu predstavlja primarno nalogo, so skupaj z zaposlenimi v vrtcih in osnovnih šolah uspešno sledili zastavljenim ciljem, kar ostaja želja tudi za v prihodnje. Rezultati so po besedah predsednika skupno delo vseh pristojnih, zato je želja, da tudi v prihodnje sodelujejo v tej meri, da bo zagotovljena varnost vseh udeležencev cestnega prometa. Na slednjih pa je, da se zavedajo svojega ravnanja in so kot udeleženci osveš?eni, strpni, previdni in varni!

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 8. januarja 2016.)

Na vrh