Domov » Novice » Ptujska obvoznica

Ptujska obvoznica


Županja Mestne občine Ptuj in župani občin Hajdina, Markovci, Videm, Ormož in Gorišnica skupaj s civilno iniciativo za ptujsko obvoznico pozdravljamo premik, ki se je zgodil po desetletjih prizadevanj za umestitev ceste Hajdina – Ormož v prostor in izrekamo popolno podporo varianti z delovnim imenom »S5«.

Veseli nas, da so po več desetletjih usklajevanj občin z Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za infrastrukturo in DARS d. d. pri določitvi nove variante upoštevane in slišane pripombe občin ter lokalnih prebivalcev.

Varianta, ki so jo medresorski delovni skupini, ustanovljeni za določitev tras za izdelavo študije variant, predložili projektanti, je sprejemljiva tudi z vidika varstva narave, varstva kulturne dediščine in drugih sektorjev ter izvedljiva z vidika varstva voda.

Podpisani zato želimo in pozivamo vse pristojne, da se v študijo variant vključi varianta S5 NAMESTO S4 opt, ki ji lokalna skupnost nasprotuje iz razloga konflikta z načrtovanim prostorskim razvojem v mestu Ptuj in občini Markovci, saj močno posega v območje stanovanjske gradnje in ima prevelik vpliv na obstoječo poselitev. Ta varianta bi bila tudi usodna za nadaljnji razvoj turistično-gospodarskega in športno-rekreacijskega območja ob reki Dravi. Omenjeni konflikt je tudi razlog, da umeščanje v prostor in postopki stojijo že od leta 2007.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 14. oktobra 2020.)

Na vrh