Domov » Novice » Seja KGZ Ptuj

Seja KGZ Ptuj

Na 2. seji so se zbrali člani sveta Območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Ptuj. Posvetili so se predvsem potrditvam kandidatov in predstavnikov v različnih institucionalnih organih. Konec junija je vodenje Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije prevzel Cvetko Zupančič. Ob enem so bili v organe zbornice na vseh ravneh izvoljeni novi člani organov. Iz našega območja je član upravnega odbora postal Matej Leskovar, ki prihaja iz Majšperka. Njegova naloga je, da na sejah sveta območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Ptuj poroča o dogajanju, odločanju in načrtih dela v višjih organih zbornice. Tako se zagotavljata vključenost in zastopanje interesov kmetov iz celotne države. Tokrat je poročal o spremembah, ki so jih novi članu upravnega odbora sprejemali na prvi seji. Govora je bilo predvsem o racionalizaciji in varčevanju. Navedel je, da je staro vodstvo, na čelu katerega je bil Ciril Smrkolj, položaje zapustilo s 400 000 evri izgube.

Člani so med drugim soglasno sprejeli sklep, da Kmetijsko gozdarska zbornica, kot kandidata za svetnika Državnega sveta predlaga Petra Vriska. V državnem svetu sta namreč samo sva svetnika, ki zastopata interese kmetovalcev. Volita pa se izmed predlaganih kandidatov celotnega zborničnega, zadružnega, sindikalnega kmečkega sistema. Volitve v državni svet bodo potekale 21. in 22. novembra.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 27. september 2012)

Na vrh