Domov » Novice » 11. redna seja Kolegija županov Spodnjega Podravja

11. redna seja Kolegija županov Spodnjega Podravja

11 seja kolegija zupanov Spodnjega Podravja
Na 11. redni seji Kolegija županov Spodnjega Podravja je bilo na dnevnem redu devet točk. Predvsem veliko polemik je bilo pri četrti točki, ko je direktor Komunalnega podjetja Ptuj magistra Janka Širca ponovno predstavil problematiko uskladitve Sporazuma o ureditvi razmerij z občinami v povezavi s prenosom gospodarske javne infrastrukture na občine po stanju na dan 1.1.2010. Napredovanja pri tem prenosu ni, saj pet občin s Ptujskega Cerkvenjak, Gorišnica, Starše, Sveti Andraž in Cirkulane ne želi podpisati sporazuma, saj jim izračuni izkazujejo dolg do komunalnega podjetja. Na tokratni seji Kolegija županov Spodnjega Podravja je direktorica Skupne občinske uprave Alenka Korpar predstavila odredbo, da občinam z manj kot 3000 prebivalci ni potrebno urediti zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov, medtem ko večje občine morajo postaviti zbirne centre v skladu z njihovo velikostjo. Vršilec dolžnosti direktorja Občinske uprave Mestne občine Ptuj Ivan Vidovič je župane seznanil s Pogodbo o sofinanciranju investicije in najetju kredita za novogradnjo Osnovne šole doktor Ljudevita Pivka. Župani bodo svojim občinskim svetom predstavili tudi problematiko dežurstev v zobozdravstvu na območju Spodnjega Podravja. V dodani točki dnevnega reda je sledila tudi polemika o Imenovanju v svet kohezijske regije, v katerega so bili predlagani le župani petih velikih občin, s čemer se niso strinjali župani manjših zunanjih občin in so v svet zahtevali tudi svojega predstavnika.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 8. junija 2013.)

Na vrh